Bemutatkozás

A Nyitott Ajtó Baptista Szakképző bemutatkozása

Az intézmény neve:

Nyitott Ajtó Baptista Szakképző Iskola, Középiskola, Általános Iskola, Óvoda, Szakiskola és Kollégium

Az intézmény rövid neve:

Nyitott Ajtó Baptista Szakképző

Az intézmény székhelye:

3530 Miskolc, Meggyesalja u. 26.

Az intézmény tagintézménye:

Edelényi Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Tagintézmény

Az intézmény OM azonosítója:

                    201512

Alapító neve:

Nyitott Ajtó Baptista Gyülekezet

Az alapító címe:

3535 Miskolc, Béke u. 6.

A fenntartó neve:

Nyitott Ajtó Baptista Központ

A fenntartó címe:

3535 Miskolc, Béke u. 6.

A tagintézmény székhelye:

3780 Edelény, Bányász utca 27/a

 

Intézményünk – többcélú szakképző intézményként működik 2020. szeptember 1. napjától. Az intézményben elsősorban a szakképzési évfolyamokon foglalkozunk tanulókkal, de az edelényi tagintézményben óvodától kezdődően fő feladatunknak tekintjük valamennyi idejáró gyermek/tanuló nevelését, felkészítését a képességeinek megfelelően. Sikeres szakmai végzettség megszerzésére, továbbtanulásra, tehetségének kibontakoztatására. Ezt szolgálja a hitoktatás mellett a tanulásszervezési eljárások sokszínűsége, az ismeretátadás egyénre/csoportra szabott módszereinek alkalmazása.

Elkötelezetten támogatjuk a magyarsággal, nemzettel összefüggő értékeket, ezért (figyelembe véve az életkori sajátságokat) a néphagyomány egyes elemeit kiemelten alkalmazzuk a gyermekek/tanulók személyiségfejlesztésének eszközeként. 

Nevelőmunkánkban nyitottak vagyunk a szakmai újításokra, az innovatív pedagógiai törekvésekre.

 

Intézményünk igény szerint kiemelt gondoskodást és fejlesztést biztosít kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók közül a tehetséges tanulók és a különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára.

Célkitűzéseink megvalósításában szorosan együttműködünk az intézményünkbe járó gyermekek/tanulók szüleivel, fenntartónkkal, valamint más partnereinkkel.

 

Iskolánk többcélú szakképző intézmény, ahol a szakképzési alapfeladatok:

  • technikumi szakmai oktatás
  • szakképző iskolai szakmai oktatás

Köznevelési feladatok:

  • óvodai nevelés
  • általános iskolai nevelés-oktatás
  • kollégiumi ellátás
  • gimnáziumi nevelés-oktatás
  • szakgimnáziumi nevelés-oktatás
  • szakiskolai nevelés-oktatás
  • felnőttoktatás
  • a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása

 

A szakképzés területén elsődlegesen a szakmai és technikusi vizsgára készítjük fel a tanulóinkat, amelynek birtokában bizonyos munkakörök betöltésére válnak alkalmassá, illetve felsőfokú tanulmányokat kezdhetnek. Az érettségi bizonyítvány megszerzése után induló szakképző évfolyamokon pedig a szakmai ismeretek elsajátítását biztosítjuk, felkészítünk a szakmai vizsgákra és a szakirányú munkába állásra.

Az oktató munkánk elsődlegesen arra irányul, hogy az egyéni haladási utak kialakításával és működtetésével a tanulás eredmény alapú megközelítésével a tanulóink eredményesen lépjenek ki a munkaerőpiacra és ott sikeresen megállják a helyüket. Ehhez a hozzánk érkező tanulók szociális helyzetéhez szervesen illeszkedő és jól megválogatott módszerekkel és magas szintű ismeretek átadásával segítjük tanulóink iskolai sikerességét.

Egyetemes és nemzeti hagyományokon alapuló neveltséggel és korszerű, a mai kor változó igényeinek is megfelelni képes  - a későbbiekben tovább fejleszthető - szakmai tudással felvértezve kerülhetnek ki diákjaink az iskolapadból a szakma világába vagy a felsőoktatásba azzal a képességgel, hogy életük végéig tudják majd bővíteni ismereteiket.

 

Az általános iskolában is a nevelő oktató munka az egyéni haladási ütemet alapul véve, a hátránykompenzációra helyezi a hangsúlyt. Célunk, hogy tanulóink sikeresen teljesítsék az alapfokú oktatás követelményeit és sikeresen lépjenek be a következő iskolafokozatba.

 

Gimnáziumi képzésünk esti munkarend szerint nyújt lehetőséget az általános műveltség megszerzésére és elmélyítésére.