Ösztöndíj

Ösztöndíjak az új szakképzési rendszerben

Az új szakképzési törvény a 2020/2021-es tanévtől új típusú ösztöndíjakat vezetett be a szakképzésben. Ennek köszönhetően a fiatalok már tanulmányaik ideje alatt rendszeres jövedelemhez jutnak, és elkezdhetnek gazdálkodni. Támogatást kapnak továbbá a pályakezdéshez, amelyet fordíthatnak vállalkozásuk elindítására, eszközök beszerzésére vagy akár lakhatásukra is.

Apáczai Ösztöndíj Program

Ösztöndíj kategóriája:

 a szakképző intézmények hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményű tanulói számára nyújtott támogatás.

Az ösztöndíj bemutató leírása:

A szakképzési rendszer megújítása során kidolgozott ösztöndíjrendszer új támogatási formával bővül a 2022/2023. tanévben.

A GINOP-6.2.9-VEKOP-20-2021-00001 azonosító számú „Ösztönzőrendszer kialakítása a szakképzésben – Apáczai ösztöndíjprogram” című kiemelt projekt keretében pályázat útján igényelhető támogatást biztosít a szakképző intézmények hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményű tanulói számára.

A pályázat forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 

A pályázati kiírást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a saját, nive.hu honlapján, valamint az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ a www.ikk.hu honlapon teszi közzé.

Az Apáczai ösztöndíjprogram keretében a 2022/2023. tanévre vonatkozóan a pályázat benyújtására jogosult az a tanuló, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:

 • az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan - a szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel részt vevő tanulók kivételével - szakképző iskola, illetve technikum 9. és 10. évfolyam vagy 11. évfolyam nappali rendszerű, olyan szakmai oktatásban tanulói jogviszonnyal rendelkezik, amelyre jogszabály alapján ingyenes részvételre jogosult;
 • a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatainak átlaga a 3,50-ot eléri, vagy afölött van;
 • a pályázat benyújtásakor vagy az azt megelőző öt évben hátrányos helyzetűnek minősül, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult;
 • a képzését biztosító intézmény által a pályázat benyújtására jogosult tanuló nevére kiállított Mentori támogató nyilatkozattal rendelkezik.

A havonta nyújtható támogatás összege 16.000 Ft - 34.000 Ft között alakulhat, a tanulmányi eredménytől függően. 

A Pályázók kiértesítése 2022. október 12-ei döntés után történik meg.

Az összesen 4 milliárd forintos keretösszegű program az anyagi ösztönzés mellett, mentorok bevonásával tehetséggondozó támogatást is biztosít a fiatalok számára. 

Pályázati kiírás és szabályzat:

A pályázati kiírás és szabályzat itt érhető el.

Jelentkezés: 

A pályázatot a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) kell benyújtani.

A KRÉTA a felhasználói fiókkal már rendelkező – tanulói jogviszonya alapján a pályázat benyújtására jogosult – tanulónak automatikus üzenetet küld a pályázati lehetőségről, a pályázat benyújtásának módjáról és helyéről, ahol kitöltési útmutató segíti a pályázási folyamatot.

További információk:

A pályázók és a pályázat benyújtásában közreműködő mentorjelöltek az ösztöndíjprogrammal kapcsolatos kérdéseiket az Apáczai ösztöndíjprogram hivatalos ügyfélszolgálata, az ugyfelszolgalat.apaczai@nive.hu e-mail címen tehetik fel.

 

Szakképzési Ösztöndíj

Ösztöndíj kategóriája: általános ösztöndíj

Az ösztöndíj bemutató leírása:

A szakképzési ösztöndíj minden szakképzésben tanulónak jár, aki az igénybevétel alábbiakban felsorolt feltételeinek megfelel. Az ágazati alapoktatásban a tanulók fix összegű ösztöndíjra jogosultak. A szakirányú oktatásban az ösztöndíj mértéke a tanulmányi eredmények függvényében változik. Az ösztöndíj alapja a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege (ez 2022-ben 100 ezer forint).

Az ösztöndíj mértéke:

Előkészítő évfolyamon:

Képzési forma Ösztöndíj mértéke Ösztöndíj mértéke 2022. szeptember 1-jétől
Nyelvi előkészítő évfolyam; orientációs fejlesztésre irányuló előkészítő évfolyam; dobbantó program ösztöndíj alapjának 8%-a 8.000 Ft

Ágazati alapoktatásban: 

Intézménytípus Ösztöndíj mértéke Ösztöndíj mértéke 2022. szeptember 1-jétől
Technikum ösztöndíj alapjának 8%-a 8.000 Ft
Szakképző iskola ösztöndíj alapjának 16%-a 16.000 Ft

Szakirányú oktatásban (technikumban és szakképző iskolában):

A megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga Ösztöndíj mértéke Ösztöndíj mértéke 2022. szeptember 1-jétől
2,00–2,99 ösztöndíj alapjának 8%-a 8.000 Ft
3,00–3,99 ösztöndíj alapjának 25%-a 25.000 Ft
4,00–4,49 ösztöndíj alapjának 42%-a 42.000 Ft
4,49 fölött ösztöndíj alapjának 59%-a 59.000 Ft
A szakképzés keretében fennálló tanulói jogviszonyból a megelőző tanévre vonatkozóan figyelembe vehető év végi minősítés hiányában ösztöndíj alapjának 16%-a 16.000 Ft

 

Műhelyiskolában:

Képzési forma Ösztöndíj mértéke Ösztöndíj mértéke 2022. szeptember 1-jétől
Műhelyiskola ösztöndíj alapjának 8%-a 8.000 Ft

 

Igénybevétel feltételei

Nem kell külön igényelni, minden technikumban és szakképző iskolában beiratkozott tanuló megkapja a szakképző intézmény által a KRÉTA rendszerbe feltöltött adatok alapján, amennyiben a tanuló

 • első – Szakmajegyzék szerinti – szakmáját,
 • nappali rendszerben tanulja,
 • tanulói jogviszonyban áll, 
 • tanulói jogviszonya 2020. május 31-ét követően keletkezett, és
 • a szakmai oktatásban ingyenes részvételre jogosult.

Az ösztöndíjra az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig jogosult a tanuló.

A tanuló nem részesülhet ösztöndíjban:

 • amennyiben évfolyamismétlésre kötelezték, a megismételt évfolyamon;
 • az adott tanév hátralévő részében, amennyiben igazolatlan mulasztásainak száma eléri a 6 foglalkozást;
 • ha szakképzési munkaszerződéssel duális szakmai oktatásban vesz részt,
 • a tanulói jogviszony szünetelése esetén.

Jelentkezési lap/pályázati adatlap: -

További információk: 

Az ösztöndíj folyósításáról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a tanuló által a szakképző intézménnyel közölt és a KRÉTA rendszerben rögzített fizetési számlára történő átutalásra szóló fizetési megbízással gondoskodik.

Az ösztöndíjra való jogosultságot a tárgyhónap tizenötödik napján a KRÉTA rendszer alapján kell megállapítani és azt minden hónap huszonnyolcadik napjáig kell átutalni azzal, hogy a félév első két hónapjára járó ösztöndíj a második hónapban egy összegben kerül átutalásra, a július és augusztus hónapra járó ösztöndíj a június hónapban járó ösztöndíjjal, illetve támogatással egy időben kerül átutalásra.

Az ösztöndíj mentes a személyi jövedelemadó alól.

 

Egyszeri pályakezdési juttatás

Ösztöndíj kategóriája: általános ösztöndíj

Ösztöndíj bemutató leírása

Egyszeri pályakezdési juttatásra jogosult minden sikeres szakmai vizsgát tett tanuló, aki az alább felsorolt feltételeknek megfelel. A pályakezdési juttatás alapja a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege (ez 2022-ben 100 ezer forint). A pályakezdési juttatás mértéke a szakmai vizsga eredményétől függ. A juttatás szabadon felhasználható.

Az ösztöndíj mértéke: 

A szakmai vizsga eredménye Pályakezdési juttatás mértéke Pályakezdési juttatás mértéke 2022. szeptember 1-jétől
2 a juttatás alapjának 133%-a 133.000 Ft
3 a juttatás alapjának 184%-a 184.000 Ft
4 a juttatás alapjának 243%-a 243.000 Ft
5 a juttatás alapjának 302%-a 302.000 Ft

 

Igénybevétel feltételei

Nem kell külön igényelni, minden sikeres szakmai vizsgát tett tanuló megkapja a szakképző intézmény által a KRÉTA rendszerbe feltöltött adatok alapján, amennyiben

 • első – Szakmajegyzék szerinti – szakmáját,
 • nappali rendszerben tanulta,
 • tanulói jogviszonyban állt, 
 • tanulói jogviszonya 2020. május 31-ét követően keletkezett, és
 • a szakmai oktatásban ingyenes részvételre volt jogosult.

 

Jelentkezéssel kapcsolatos információk: -

További információk: 

Az egyszeri pályakezdési juttatás folyósításáról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a tanuló által a szakképző intézménnyel közölt és a KRÉTA rendszerben rögzített fizetési számlára történő átutalásra szóló fizetési megbízással gondoskodik.

Az egyszeri pályakezdési juttatást a szakma megszerzését követő hatvan napon belül kell átutalni.

Az ösztöndíj mentes a személyi jövedelemadó alól.