Menü Bezárás

MIT CSINÁL EGY MOZGÓKÉP ÉS ANIMÁCIÓTERVEZŐ?

Képző- és iparművészeti munkatárs (Mozgókép- és animációtervező) A mozgókép- és animációtervező a mozgókép, videófilm, rajzfilm és számítógépes animáció területén végez tervező, fejlesztő, kivitelező és alkotómunkát. Különböző mozgóképi technikákkal (hagyományos vagy digitális 2D és 3D animációval, videótechnikával) készülő, különböző célú szerzői, vagy alkalmazott filmek stábjának közreműködője, játékfejlesztő, vagy utómunka stúdió munkatársa. Jó kézügyességgel, térlátással és rajzkészséggel rendelkezik. Vizuális előkészítő és tervező, gyártástervező, animációs rajzoló, bábkészítő, báb-animátor, 3D modellező és animátor, segédoperatőr, számítógépes utómunka és vizuális effekt készítő feladatát egyaránt képes önállóan vagy csapatmunkában megvalósítani, saját vagy hozott forgatókönyv alapján. Mozgóképi tartalomelőállításban vesz részt, szakmai együttműködésben dolgozik. Megválasztja, és szakszerűen kezeli a feladataihoz kapcsolódó számítástechnikai eszközöket, digitális kép- és hangkezelő programokat, valamint fotó, videó, világítás- és hangtechnikai, illetve képmegjelenítő eszközöket. Lépést tart s szakma technikai és vizuális környezetének fejlődésével. Felsőfokú tanulmányait különböző felsőoktatási intézmények animációs, filmművészeti, vizuális kommunikáció vagy média szakirányain folytathatja.

A portfólió tartalmazza a felvételiző tanuló által legjobbnak ítélt 10 db otthon vagy iskolában elkészített munkáját, amely bármilyen technikával készülhet (rajz, festmény, digitális grafika/rajz, animáció, fotó, videó, stb.). A bemutatni kívánt munkákat önállóan be tudják mutatni, tudnak róla beszélni (milyen technikával készült és miért azzal a technikával készült, miért szereti ezt a munkáját, stb.)

Mozgókép- és animáció tervező szakgimnázium (0014-es tagozatkód)

A. Hozott pontok számítása Tantárgy7. év vége8. félévi eredményÖsszesen max.
magyar nyelv és irodalom5510
történelem5510
matematika5510
idegen nyelv5510
informatika/digitális kultúra5510
rajz és vizuális kultúra5510
Összesen az általános iskolai eredmények alapján elérhető maximális pontszám 60
B. Pályaalkalmassági kompetencia90
Írásbeli feladatlap15
Szóbeli elbeszélgetés 30
Portfólió 45
Összesen elérhető maximális felvételi pontszám 150
C. Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat alkalmas vagy nem alkalmas minősítéssel

Azon tanulók esetében, akik a 8. évfolyamon félévkor elégtelen osztályzattal rendelkeznek, az  iskola dönthet úgy is, hogy felvételi kérelmük elutasításra kerül, vagy a pontszámuktól függetlenül a rangsor végére kerülnek. A döntést – a jelentkezők számának figyelembevételével – az igazgató hozza meg.