Menü Bezárás

Lábamban a világ

A Nemzeti Tehetség Program keretében a Lábamban a világ elnevezésű pályázat 1.550.000 Ft támogatásban részesült. A programot 2021. december 01. és 2022. december 31 között valósítottuk meg az intézményben.

Tánccsoport alapításával fogtuk egybe tehetséges, tánckedvelő diákjainkat, akikkel táncos produkció létrehozásával szeretnénk a jövőben is közreműködni iskolai és iskolán kívüli rendezvényeken, lehetőség szerint kulturális seregszemléken, megmérettetéseken. Szándékunk szerint a táncnak nagyobb hangsúlyt kellene kapnia diákjaink mindennapjaiban, hiszen a ritmikus mozgásnak számos olyan előnye van, melyekből tanulóink profitálhatnak. Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenységek és művészetek iránt, fejleszti a kapcsolatépítést  az emberekkel, az időgazdálkodást, fejleszti a tanulók kreativitását, improvizációs képességét. Tapasztalataink szerint erősödött a diákok szocializációs, kommunikációs, kezdeményező készsége, kulturális tudatossága, általános műveltsége. A programba iskolánk tanulói közül, a 15-20 éves korosztályból válogattuk a táncolni szerető, jó mozgáskoordinációval és egyensúlyérzékkel rendelkező  táncosainkat. 26 fővel, azaz 13 táncos párral valósítottuk meg foglalkozásainkat. A táncos mozgás iránti érdeklődés mellett elvárásunk volt a megfelelő ritmusérzék, a jó előadókészség és koncentrációs képesség, valamint a jó mozgásemlékezet, az együttműködési képesség és szabálytudat.

Táncos csapatunk első fellépése a Művészetek Házában megrendezésre kerülő Baptista Gálán volt, ahol a rendezvény nyitótáncát szolgáltatták. 

 A kísérőprogramként egy ,múzeumpedagógiai foglalkozást valósítottunk meg  az iskola épületében é az Esztenás zenekar és Barsi Csaba vezetésével.Ennek keretében a tanulóink megismerkedhettek számos népi hangszerrel és a foglalkozás végén táncra is perdülhettek. 

Videók: