Menü Bezárás

MENTORnászd fel magad!

A kedvezményezett neve: Nyitott Ajtó Baptista Központ

A projekt címe: MENTORnászd fel magad! – Lépj egy fokkal feljebb program megvalósítása a Mentor Baptista Gimnázium és Szakképző Iskolában”

A szerződött támogatás összege: 29 950 000 FT

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja a középfokú végzettséget megszerző hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának és arányának növelése, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növelése.

A célok teljesülésének érdekében:

Befogadó intézményi légkör kialakítására került sor, az esélyteremtő tanulásszervezés alkalmazásával, a hátrányos helyzetű tanulók tanulási útjának, személyiségfejlődése és nyomonkövetése mint fő tevékenység végig kísérte a projektet.

A szülőkkel való partneri együttműködés kialakítása, során rendszeres családlátogatásokra és közösségi programokra került sor.

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének érdekében megvalósult:

  • az alapkészség fejlesztése, egyéni szükségleteknek megfelelően képességfejlesztés,
  • lemorzsolódás megakadályozása, felzárkóztatás, a középiskola sikeres befejezésének támogatása,
  • tanulmányi eredményének javulása, kiemelten a továbbtanulásban kulcsfontosságú tantárgyak körében,
  • életpálya-építés, tanulási motivációk erősítése,
  • Közösségépítő és kapcsolatépítést segítő programokat szerveztünk a diákoknak: Példaképekkel ismertettük meg iskolánk tanulóit. A munkaerő-piaci szereplőket, nehéz helyzetből magukat felküzdő emberek életútját ismerhették meg.  
  • Sportnapok, sportágválasztó klubokat, irodalmi, felvilágosító programokkal tettük változatosabbá a projektet.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.10.31.

Projekt azonosító száma: EFOP-3.1.10-17 -2017-00020