Menü Bezárás

MIT CSINÁL EGY GRAFIKUS?

Kreatív ágazat – képző- és iparművészet terület képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A grafikus tervezőstúdiókban, reklámügynökségeknél, könyv- és lapkiadóknál vagy saját vállalkozásban végzi szakmai tevékenységét. Munkája során vezetőtervező mellett a grafikai tervezési folyamatban különböző szakmairányú tevékenységeket és kisebb önálló tervezési munkát végez. A grafikus olyan vizuális és rajzi kultúrával rendelkező kreatív szakember, aki a grafika különböző szakterületein önálló véleményalkotásra, esztétikai és szakmai feladatok igényes megoldására alkalmas.

Kód ÁgazatSzakmaFelvételi követelmények
0015 KreatívGrafikusFelvétel a tanulmányi
eredmények alapján.
Pályaalkalmassági
követelményeknek
való megfelelés szükséges.
A felvételi eljárás részét
képezi a fizikai
alkalmassági felmérés
és a felvételi elbeszélgetés.

A portfólió tartalmazza a felvételiző tanuló által legjobbnak ítélt 10 db otthon vagy iskolában elkészített munkáját, amely bármilyen technikával készülhet (rajz, festmény, digitális grafika/rajz, animáció, fotó, videó, stb.). A bemutatni kívánt munkákat önállóan be tudják mutatni, tudnak róla beszélni (milyen technikával készült és miért azzal a technikával készült, miért szereti ezt a munkáját, stb.)

Grafikus (0015-ös tagozatkód)

A. Hozott pontok számítása Tantárgy7. év vége8. félévi eredményÖsszesen max.
magyar nyelv és irodalom5510
történelem5510
matematika5510
idegen nyelv5510
informatika/digitális kultúra5510
rajz és vizuális kultúra5510
Összesen az általános iskolai eredmények alapján elérhető maximális pontszám 60
B. Pályaalkalmassági kompetencia90
Írásbeli feladatlap15
Szóbeli elbeszélgetés 30
Portfólió 45
Összesen elérhető maximális felvételi pontszám 150
C. Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat alkalmas vagy nem alkalmas minősítéssel

Azon tanulók esetében, akik a 8. évfolyamon félévkor elégtelen osztályzattal rendelkeznek, az  iskola dönthet úgy is, hogy felvételi kérelmük elutasításra kerül, vagy a pontszámuktól függetlenül a rangsor végére kerülnek. A döntést – a jelentkezők számának figyelembevételével – az igazgató hozza meg.