Menü Bezárás

MIT CSINÁL EGY MOZGÓKÉP ÉS ANIMÁCIÓKÉSZÍTŐ?

A mozgókép- és animációkészítő a videófilm, a rajzfilm, a mozgókép és a számítógépes animáció területén végez alkotó munkát, szakszerűen tudja kezelni és alkalmazni a feladataihoz kapcsolódó számítástechnikai eszközöket, digitális kép- és hangkezelő programokat, valamint fotó, videó, világítás- és hangtechnikai eszközöket. Ajánlott mindenki számára, aki egyaránt képes elmélyült egyéni munkavégzésre és konstruktív csapatmunkára, türelmes és kreatív, van tehetsége a rajzoláshoz, valamint lépést tud tartani egy folyamatosan változó szakma technikai környezetével. Ajánlott azoknak is, akik később egyetemi szinten is szeretnék folytatni mozgóképi tanulmányaikat.

Kód ÁgazatSzakmaFelvételi követelmények
0016 KreatívMozgókép és animációkészítőFelvétel a tanulmányi
eredmények alapján.
Pályaalkalmassági
követelményeknek
való megfelelés szükséges.
A felvételi eljárás részét
képezi a fizikai
alkalmassági felmérés
és a felvételi elbeszélgetés.

A portfólió tartalmazza a felvételiző tanuló által legjobbnak ítélt 10 db otthon vagy iskolában elkészített munkáját, amely bármilyen technikával készülhet (rajz, festmény, digitális grafika/rajz, animáció, fotó, videó, stb.). A bemutatni kívánt munkákat önállóan be tudják mutatni, tudnak róla beszélni (milyen technikával készült és miért azzal a technikával készült, miért szereti ezt a munkáját, stb.)

Mozgókép és animáció készítő (0016-os tagozatkód)

A. Hozott pontok számítása Tantárgy7. év vége8. félévi eredményÖsszesen max.
magyar nyelv és irodalom5510
történelem5510
matematika5510
idegen nyelv5510
informatika/digitális kultúra5510
rajz és vizuális kultúra5510
Összesen az általános iskolai eredmények alapján elérhető maximális pontszám 60
B. Pályaalkalmassági kompetencia90
Írásbeli feladatlap15
Szóbeli elbeszélgetés 30
Portfólió 45
Összesen elérhető maximális felvételi pontszám 150
C. Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat alkalmas vagy nem alkalmas minősítéssel

Azon tanulók esetében, akik a 8. évfolyamon félévkor elégtelen osztályzattal rendelkeznek, az  iskola dönthet úgy is, hogy felvételi kérelmük elutasításra kerül, vagy a pontszámuktól függetlenül a rangsor végére kerülnek. A döntést – a jelentkezők számának figyelembevételével – az igazgató hozza meg.